Jim's Marathons:

                   

Chicago '99                 Dallas '98                    Houston '94            Houston' 95

 

                     

Houston '96                 Houston '99           New York '97               Rhode Island '96

 

       
Houston 2000          Houston 2001             Houston 2002            Austin 2001

    
            Houston 2003 (PR 3:44:45)                     Houston 2004

  
    Houston 2005                           Houston 2006